Pulsie

Afhankelijk van het gewenste esthetisch effect kan er voor de pulsie geopteerd worden voor de Classic roosters of de Nozzle roosters.

Net als de extractieroosters zijn de Stoal pulsieroosters opgebouwd uit dezelfde materie en afwerking als de rest van het metalen systeemplafond.

Afhankelijk van de vereiste debieten zijn er verschillende types beschikbaar.